Süsler Mobilya Aksesuarları, 1982 yılında ticaret hayatına başlamıştır. Farklı sektörlerde halen ticaret yapmaktadır. Mobilya aksesuarları alanında uzun yılların verdiği tecrübe ve bilgi birikimiyle ürünlerde kaliteyi ve hizmeti en üst düzeyde tutmaktadır. Şirketimzin uzun bir süredir sürdürdüğü prensiplerinden güvenilirlik, doğruluk, dürüstlükten şaşmayarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Vizyonumuz

  • Hızlı ve Güvenli Erişim
  • Eşit ve Optimum Doğal Kaynak Kullanımı.
  • Güvenli ve Sağlıklı Barınma
  • Sürdürülebilir Bir İş Takibi.
  • Kültürümüzün ve Yansımalarının Gelecek Nesillere Taşınması

Misyonumuz

  • Çağdaş Proje Teknolojilerini En Etkili Ve Doğru Bir Şekilde Kullanarak, Kullanıcıların Fiziksel Kaynak Yönetimlerine Yardımcı Olan, Türkiye’de Bir Standart Oluşturmasına Katkı Vermeye Çalışan, Profesyonellerden Müteşekkil Bir Çatıda Sizlere Hizmet Vermeyi Misyon Olarak Benimsemektedir.

KURALLARIMIZ

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük ilkemizle hareket ederiz.

Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; SÜSLER MOBİLYA AKSESUARLARI ’na ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar.
SÜSLER MOBİLYA AKSESUARLARI çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Grup Şirketleri”nin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece SÜSLER MOBİLYA AKSESUARLARI amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dâhilinde ilgili kişilerle paylaşırız.
Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, , tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve SÜSLER MOBİLYA AKSESUARLARI adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Çözüm Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

SÜSLER MOBİLYA AKSESUARLARI’ın sürekliliğine öncelikle önem vererek ve Çözüm ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz

Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.